Kurumunuz vizyonuna ne kadar yakın?

Stratejik hedeflerini ne kadar gerçekleştirebiliyor?

Kurumsallaşma süreci ne boyutta?

Kurum ve çalışanların amaçları denk mi?

Çalışanların motivasyonu yeterli mi?

Yaklaşımımız;


  • Kurumların vizyonlarına ulaşabilmeleri için kurum içi değişimin ve gerekli stratejik planlamanın yapılmasına aracı olmak.
  • Kurumlarda gelişmeyi sağlamak için stratejik hedefleri süreçlerle desteklemek.
  • Çalışanlarla kurumun amaçlarını denkleştirmede aracı olmak.
  • Kurum içi çalışanların davranışsal değişimini ve gerekli motivasyonu ortaya çıkararak, kuruma katma değer sağlamak.
  • Kurumsal farkındalık gelişimini oluşturmak.
  • Kurum ve çalışanların gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmak.
  • Kurumun amaçları yönünde tüm gelişim ve değişim isteklerini saptamak.
  • Kurumlara vizyon ve misyon oluşturmada katalizör olmak.
  • Kurum ve çalışanları için bir yol haritası oluşturmak.
  • Çözüm odaklı yapı oluşturmak.

Daha fazla bilgi için Mine Canova Coaching'le iletişime geçebilirsiniz…Duyurular
Bireysel ve Kurumsal Gelişim Danışmanlık Hizmetleri
Copyright © 2014 Mine Canova
E-Mail Adresiniz