Duyurular
Koçluk
Tam da istediğiniz gibi bir hayat yaşıyor olsaydınız... Bu nasıl bir hayat olurdu? Hiç düşündünüz mü? Peki tam potansiyelinizi eyleme geçirdiğinizi, bunun için çalışmaya, risk almaya hazır olduğunuzu bilseydiniz... Hayatınız nasıl olurdu?

İnançlarınızı yönetmeyi öğrendiğinizi, onların sizi değil, sizin onları idare edebileceğinizin farkına varsaydınız... Hayatınız nasıl olurdu?

Bir an için bundan 10 yıl sonrasına gitseniz ve orada kendinizi tam da istediğiniz yerde, istediğiniz kişi ve istediğiniz şekilde görseniz... Bugün hayatınız nasıl olurdu? Hiç düşündünüz mü?Sorular mıdır hayata anlam katan yoksa cevaplar mıdır? Hayatın gerçek bakış açısını oluşturan, sorulan sorulardır.

Peki bu soruların farkındalığını size sağlayan araç nedir?
Koçluktur…  Bana göre koçluk soru sorma sanatıdır….

Peki tüm bunları hayata katan koçluk kavramı nedir?
Koçluk, geleceğe yolculuk yaparken kişiye farkındalık kazandırmaktır.
Koçluk, açık uçlu ve güçlü soru sorarak hedefe ulaştırmak, ulaşmak istenen hedefi fark ettirmektir.
Koçluk, farkındalık yaratıp, derin odaklı düşündürmektir.
Koçluk, çözüm odaklı düşünüp, seçenekleri ortaya çıkarmaktır.
Koçluk, iç motivasyonu harekete geçirmektir.
Koçluk, kişiyi yolda tutarak, nötr ve yargısız olmaktır.
Koçluk, görsel beyni harekete geçirerek, insan potansiyelinin daha fazla ortaya çıkmasını sağlamaktır.
Koçluk, etik ve objektif olmaktır.
Koçluk, dinleme yeteneğine sahip olarak, olaylara 360 derece farklı noktalardan bakmaktır.
Koçluk, pozitif dil kullanmak ve harekete geçirmektir.
Koçluk, hedef ve eylem yeteneğini geliştirmektir.
Koçluk, kişileri kaynaklarına ulaştırmaktır.
Koçluk, yaratıcılıktır.
A.Robbins’in dediği gibi, Yazgınızın yöneticisisiniz, ruhunuzun kaptanısınız… O size bağlıdır… Amaçlarınızı belirlemek için beklemeyin… Geminizi şimdi döndürmeye başlayın, çünkü az ilerde, önünüzdeki şey geleceğinizdir….
Erickson koçluk temel prensiplerine baktığımız zaman;
1.    Tamlık Prensibi- her insan tamdır. Hiçbir şey yanlış değildir.
2.    Her insan gereksinim duyduğu kaynaklara sahiptir.
3.    Her davranışın altında pozitif bir niyet vardır.
4.    Her insan o anda var olan en iyi seçimi yapar.
5.    Değişim sadece mümkün değil, aynı zamanda kaçınılmazdır.

Bu prensipler insanların temel potansiyellerini göstermesi açısından çok önemlidir. Erickson koçluk prensipleri sonucunda kişilerin içlerinde var olan potansiyellerini meydana çıkarıp daha mutlu, daha başarılı, daha huzurlu ve tatmin durumu yüksek bir hayat yaşamalarını hedefler.

Galileo'nun dediği gibi 'Aslında insana yeni bir şey öğretemezsiniz. Siz ona yalnız kendi içinde yeni bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz'.

İnsanlar arasındaki fark, kendilerini eyleme geçirme yeteneğini kullanabilmeleridir. Çağımız farkındalık çağıdır. Koçluk bu farkındalığı ortaya çıkaran çok güçlü bir araçtır. Koçluk, kişilerin başarıya, mutluluğa ve hedefledikleri yaşama doğru farkındalık kazanıp bunu aktive edecek eylem yeteneğini ortaya çıkarması açısından çağımızda bir gerekliliktir.

Thomas Henry Huxley'in dediği gibi 'Hayatın gerçek amacı, bilgi değil eylemdir'.


İnsanlar, başarabileceklerini ve etkili eylemi sağlayacağına inandıkları kaynakları bir araya getirebildikleri ölçüde, her şeyi başarabileceklerdir.

Milton Erickson'un prensiplerinde, her insan gereksinim duyduğu kaynaklara sahiptir. Hepimizin içerisinde bu güç mevcuttur. Öğrenmemiz gereken şey; vücudumuzu ve zihnimizi en güçlü ve en yararlı biçimde harekete geçirmek ve kullanmaktır. Harekete geçebilme yeteneği kazanmaktır.

Krishnamurti ne kadar güzel özetlemiş 'Gerçek eğitim, nasıl düşünüleceğini öğrenmektir' diye;

Tüm hayatımızı, değerlere göre yaşıyoruz. Doğuştan getirdiğimiz genetik değerlerimizle, bir de toplum ve çevre ile etkileşim sonucunda oluşan değerlerle. Bazen toplumsal değerler içerisinde sıkışıp kalarak hayatımızı mutsuz ve huzursuz yaşıyoruz. Önemli olan kendi özdeğerlerimizi keşfedip kendimize ait olan hayatımızı ona göre yaşamaktır. İşte koçluk, kendi özdeğerlerimizi açığa çıkaracağımız bir araçtır.

Koçluk almak, hayata dair bakış açısı kazanmak aslında bir nevi beyin botoxu yapmaktır.

Amaçlarına ulaşanlarla ulaşamayanlar arasındaki fark, kendilerini destekleyici duruma sokabilmekle sokamamaktan kaynaklanmaktadır. Koçluk, kişileri kendilerini destekleyici duruma sokabilmelerini sağlamaktadır.

Hayatın anlamı, içimizdeki gerçek güçle temasa geçip onunla istediğimiz yaşamı yaratmaktır. Uyanmaktır… Gerçekten uyanmaktır….

Bireysel ve Kurumsal Gelişim Danışmanlık Hizmetleri
Copyright © 2014 Mine Canova
Kurumların vizyonlarına ulaşabilmeleri için kurum içi değişimin ve gerekli stratejik planlamanın yapılmasına aracı olmak.

Kurumlarda gelişmeyi sağlamak için stratejik hedefleri süreçlerle desteklemek.
"İnsanın özgürlüğü, istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiç bir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır." J.J. Rousseau

"Mutluluk varılacak herhangi bir yer değil, yolculuğun ta kendisidir." B. Williams
E-Mail Adresiniz